Lịch thi đấu và bóc thăm vòng bảng lễ hội đua ghe Ngo lần II – Sóc Trăng

  1. Đua ghe nam: gồm 45 đội, chia thành 13 bảng, 6 bảng 4 đội, 7 bảng 3 đội. Kết thúc vòng loại, bảng 4 đội chọn 3 đội(I, II, III) vào vòng 2, bảng 3 đội chọn 2 đội (I, II) vào vòng 2.
  2. Đua ghe Nữ: 8 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Kết thúc vòng loại, chọn 2 đội (I, II) mỗi bảng vào vòng 2.

cac-doi-dua-ghe-ngo

DANH SÁCH CÁC ĐỘI ĐƯỢC XẾP THÀNH TỪNG BẢNG

Bảng A: Bâng Khdon (Mỹ Tú), Tứs Pray (Long Phú), Ong Kho (Thạnh Trị), Phnô Rôca (Châu Thành).

Bảng B: Khleang (Sóc Trăng), Săng Ke (Long Phú), Pret Ping Taung (Mỹ Tú), Đay Om Pu 2 (Mỹ Xuyên).

Bảng C: BângCók (Mỹ Tú), Pôthisatharam (Sóc Trăng), Bâng Phniết (Trần Đề), Đay Om Pu 1 (Mỹ Xuyên).

Bảng D: Prếk Tà Cuôl (Mỹ Xuyên), Kompong Trop (Châu Thành), Đìa Muồn (Bạc Liêu), Tà Ong (Mỹ Tú).

Bảng E: Chrui Tim Chắs (Sóc Trăng) , PôThi KSách (Kế Sách), Long Mỹ (Hậu Giang), Pong Tức Chắs (Thạnh Trị).

Bảng F: Buôn Breas Phek 1 (Châu Thành), PôThi Khlâng (Kế Sách), Bâng CrôCháp Thmây (Long Phú), Trường Pali (Sóc Trăng).

Bảng G: Ô Chum (Ngã Năm), Prếk Om Pu (Trần Đề),  Bâng CrôCháp Chắs (Long Phú).

Bảng H: Om Pu Year (Mỹ Xuyên), Kos Tung (Cù Lao Dung), Càng Long (Trà Vinh).

Bảng I: Tùm Núp (Châu Thành), Rạch Giồng 1 (Cà Mau), Đơm Ưmpưl (Vĩnh Châu).

Bảng J:  Tumpuk Sok (Mỹ Tú), Ta Khvít Chắs (Châu Thành), Ngang Dừa (Bạc Liêu).

Bảng K: PôThi Pđốt (Kế Sách), Đay Tà Suốs (Mỹ Tú), Chăm Pa (Châu Thành).

Bảng L: Srô Lôn (Mỹ Xuyên), Buôn Mum (Thạnh Trị), Pô Thi Prứk (Trần Đề).

Bảng M: Soom Rong (Sóc Trăng), Bưng Ton Sa (Trần Đề), Buôn Breas Phek 2 (Châu Thành).

 

Facebook Comments
Pin It
loading...